Komerční monitory kvality vzduchu: Podle čeho je vybírat?

Aktualizováno: 19. 3. 2021

Pokud vybíráte monitor kvality vnitřního vzduchu (IAQ) navržený pro komerční použití, může být obtížné najít nejlepší řešení. Abychom vám pomohli vybrat ten nejvhodnější, sestavili jsme několik klíčových požadavků, které byste měli mít na paměti při výběru komerčního monitoru kvality vzduchu do vnitřních prostorů.

Požadavky na certifikaci


Certifikace budov, jako je LEED, WELL, Fitwel a RESET, jsou stále populárnější, protože lidé se zajímají o zdravotní dopady zastavěného prostředí. Tyto certifikace odrážejí vědecké a objektivní úsilí zajistit, aby mělo vnitřní prostředí co nejlepší dopad pro naše zdraví a pohodu lidí a kvalita vzduchu v něm hraje klíčovou roli.


Při vyhledávání komerčního monitoru kvality ovzduší je tedy zásadní najít monitor, který splňuje požadavky certifikace. Ať už žádáte o WELL, RESET nebo jiné, prvním krokem, který byste měli udělat, je podívat se do požadavků na monitorování kvality ovzduší dle norem. Tyto požadavky se u jednotlivých programů často liší, takže před výběrem monitoru kvality vzduchu musíte zkontrolovat specifikace normy.


Například WELL vyžaduje, aby hodnoty oxidu uhličitého měly rozlišení 25 ppm nebo vyšší, zatímco RESET vyžaduje rozlišení 5 ppm nebo vyšší. Monitor s rozlišením CO2 15 by splňoval požadavky WELL, aniž by splňoval kritéria pro certifikaci RESET.


Téměř všechny faktory, které uvádíme níže, budou záviset na certifikačním standardu. Nejprve byste měli zkontrolovat požadavky na certifikaci, což vám z dlouhodobého hlediska ušetří mnoho času a nákladů a méně bolesti hlavy při žádostech o tyto certifikace.


Měření parametrůJaké parametry monitor měří, je dalším faktorem, který je třeba vzít v úvahu. Jako monitor na komerční úrovni musí být schopen měřit řadu znečišťujících látek, aby poskytl holistické vyjádření vaší kvality ovzduší. Vzhledem k tomu, že mnoho látek ve vzduchu může ovlivnit člověka, monitor, který měří více znečišťujících látek, vám umožní identifikovat potenciální zdroje těchto škodlivin uvnitř budov a snížit jejich dopad.


Certifikace budov navíc vyžaduje určité parametry. Například standard WELL vyžaduje, aby monitor měřil výběr tří nebo čtyř parametrů v závislosti na certifikační verzi; Standard RESET vyžaduje, aby monitory měřily částice, oxid uhličitý (CO2) a TVOC. U některých certifikací jsou rovněž zapotřebí další parametry, jako je vlhkost a teplota.


Na základě našich zkušeností s klienty doporučujeme sledovat TVOC, CO2 a PM 2,5 v zastavěném prostředí, ale s flexibilitou přizpůsobení parametrů podle individuálních potřeb.


Například podniky, které se stěhují do nových budov, často potřebují měřit formaldehyd a kanceláře v blízkosti parkovacích garáží nebo podzemních parkovišť pravidelně potřebují monitorování oxidu uhelnatého (CO). Flexibilita modulárního designu Sensedge a Sensedge Mini umožňuje toto přizpůsobení.

Jednoduchá kalibrace


Při hledání monitoru IAQ byste se měli podívat na proces kalibrace monitoru. Všechny monitory musí být znovu kalibrovány, aby byla zachována přesnost. Mnoho výrobců navrhuje jednou ročně, certifikační programy jako WELL a RESET také vyžadují rekalibraci jednou za rok.


Tento proces rekalibrace může být časově náročný a nákladný. U mnoha monitorů na trhu zahrnuje rekalibrace vyjmutí jednotky, zabalení, odeslání zpět výrobci, čekání na kalibraci a odeslání monitoru zpět k vám s opětovnou instalací jednotky. Všemi těmito kroky ztrácíte čas a zdroje, které by mohly být lépe využity jinde. Nemluvě o tom, že po dobu, kdy je váš monitor v továrně, nebudete sbírat žádná data.


S modulárním systémem v modelech Sensedge a Sensedge Mini se těmto zdlouhavým procesům můžete vyhnout. Namísto vyjmutí celé jednotky jsou ze zařízení odstraněny pouze specifické senzory, které je třeba kalibrovat, a ty jsou nahrazeny novými. Kompletní rekalibrační proces Sensedge trvá jen několik vteřin. Ve srovnání s tradičními kalibračními procesy trvajícími týdny i měsíce je tedy kalibrace těchto zařízení opravdu rychlá a jednoduchá.


Sběr, ukládání a zobrazení dat


Vzít v úvahu je třeba také možnost vybrat si z několika způsobů, jak má komerční monitor IAQ shromažďovat, ukládat a zobrazovat vaše údaje o kvalitě ovzduší. Ať už shromažďujete data, abyste splnili požadavky na certifikaci budovy, nebo se snažíte shromáždit vlastní pohledy k dalšímu zlepšení vašeho vnitřního prostoru, je zásadní mít možnost flexibilně přizpůsobit využívání dat způsobem, který preferujete.


Sběr dat


Pokud jde o certifikaci budov, měli byste zkontrolovat interval výstupu dat jakéhokoli potenciálního zařízení. Interval datového výstupu monitoru IAQ je doba mezi zaznamenanými odečty, včetně přenosu měření poskytovateli dat. WELL vyžaduje, aby váš monitor kvality ovzduší měřil v intervalu ne kratším než jedna hodina. RESET naproti tomu vyžaduje interval výstupu dat 1 minuta.


Ukládání dat


Podobně jako při shromažďování údajů se potřeby ukládání dat budou lišit jak podle požadavků certifikace, tak podle vašich dalších potřeb. Měli byste zkontrolovat, kolik datových bodů může zařízení uložit a jak je ukládá. Například do vestavěné paměti nebo cloudu? Dáváte přednost odesílání dat přes internet nebo přes USB disk? Před investováním do komerčního monitoru kvality ovzduší byste si měli na tyto otázky odpovědět.


Zobrazení dat


Způsob, jakým procházíte údaje o kvalitě ovzduší, je důležitý. Možnosti nastavení mohou být to, co ve výsledku zvítězí a na základě čeho zařízení vyberete. U některých certifikací budov, zejména RESETU, musí být odečty v reálném čase snadno přístupné.


Konsolidovaný řídicí panel, který je k dispozici ve všech produktech Kaiterra, včetně Sensedge, Sensedge Mini a Kaiterra Square, vám umožní prohlížet zprávy o výkonu, spravovat více zařízení, nastavit oznámení a porovnávat hodnoty na ostatních zařízeních. Některé z těchto funkcí poskytuje také mobilní aplikace.
Začlenění monitorování IAQ do vašeho systému automatizace budov


Další součástí komerčních monitorů IAQ je potenciál pro automatizaci budov.


Automatizace budov je v dnešním moderním světě stále oblíbenější a potřebnější. Integrace monitoru kvality vzduchu do vašeho systému vám může ušetřit peníze a čas více způsoby.


Například začlenění monitorování kvality vzduchu do systému automatizace budov může maximalizovat výkon HVAC a také ušetřit na spotřebě energie. Automatizovaný systém navíc výrazně sníží čas a pracovní sílu, kterou musí tým správy budov věnovat řízení kvality ovzduší, což povede k nižším provozním nákladům a vyšším ziskům.


Existuje mnoho způsobů, jak začlenit monitorování kvality vzduchu do automatizace budov prostřednictvím API, Modbus, lokálního MQTT, BACnet a dalších. S řadou dostupných protokolů a možností připojení se můžete ujistit, že zařízení podporují zvolený standard.


Stručně řečeno, při hledání komerčního monitoru kvality ovzduší byste měli věnovat pozornost:


1. Certifikačním požadavkům

2. Měření parametrů a flexibilitě

3. Kalibračním procesům

4. Sběru, ukládání a zobrazení dat

5. Kompatibilitě s protokoly automatizace budov


Mnoho z těchto bodů bude záviset na vašich konkrétních potřebách, takže je důležité vědět, jaké funkce má zařízení plnit, ještě než se rozhodnete pro jeho zakoupení.


Stále máte otázky? Podívejte se na minutovou ukázku našeho nejnovějšího monitoru kvality vzduchu s certifikátem RESET a přesvědčte se, jak můžete optimalizovat kvalitu vzduchu i ve vaší budově.
24 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše