Monitorujte kvalitu vzduchu, snižte náklady na energii HVAC systému a podpořte zdraví

Aktualizováno: 19. 3. 2021

Možná vás překvapí, že váš systém HVAC* pohltí téměř 40 % celkové spotřeby energie vaší budovy. To je obrovské množství energie, které může výrazně zvýšit náklady na celkový provoz.


S rostoucí popularitou energeticky úsporných budov se mnoho správců nemovitostí snaží snížit spotřebu energie i nákladů na HVAC. Rovnováha mezi úsporou energie a zdravím je však choulostivá. Jak je možné optimalizovat účinnost HVAC, aniž bychom obětovali zdraví, pohodlí a pohodu obyvatel budovy? Zde vstupuje do hry monitorování kvality ovzduší.Zatímco vědci publikovali mnoho článků o pozitivních účincích na produktivitu pracovníků, když došlo ke zlepšení kvality ovzduší, méně lidí ví o výhodách monitorování kvality ovzduší ve vztahu k systému HVAC. V tomto článku popíšeme některé způsoby, jak mohou investice do monitorů kvality ovzduší snížit vaše náklady na vytápění, větrání, klimatizaci a spotřebu energie.


Shromažďujte údaje o kvalitě ovzduší a prověřte výkon HVAC


Monitorování kvality ovzduší může pomoci týmům správy budov předcházet poruchám systému a poskytovat preventivní údržbu.


Nákladově je mnohem efektivnější podniknout kroky dříve, než se váš systém HVAC poškodí. Preventivní údržba je zásadní nejen při snižování nákladů spojených se selháním systému a podstatnými opravami, ale také při udržování hladkého chodu systému bez nečekaného přerušení.


Monitorování kvality vzduchu vás může informovat o stavu vašeho systému HVAC. Projekty, které obdržely certifikaci RESET, jako je kanadské velvyslanectví v Pekingu, obsahují monitory kvality ovzduší v každém patře. Pokud by jedno patro mělo výrazně horší kvalitu vzduchu než ostatní, napoví vám, že systém HVAC vyžaduje opravu.


Podobnou praxi přijaly čtyři čínské kanceláře společnosti Microsoft. Vědci nainstalovali monitory PM2,5 do každého podlaží, poté vypočítali očekávanou dobu čištění vzduchu a porovnali tyto údaje se skutečnými časy čištění.


Když se ukázalo, že je skutečný čas čištění (PT) mnohem vyšší, než se očekávalo, bylo jasné, že systém HVAC na daném patře nefunguje správně. Tým správy budovy poté systém zkontroloval a zjistil, že filtry jsou znečištěné, což způsobilo, že systém HVAC běžel neefektivně a využíval příliš mnoho energie. S daty ze senzorů PM2,5 vyměnil tým filtry, čímž zvýšil účinnost systému a snížil náklady na HVAC.


Využijte údaje o kvalitě ovzduší k optimalizaci nastavení a době provozu HVAC


Kromě toho můžete použít údaje o kvalitě ovzduší z vaší budovy k optimalizaci nastavení a době provozu vašeho HVAC systému.


S údaji z monitoru kvality ovzduší mohou správci budov prozkoumat stávající protokoly HVAC a určit místa pro zlepšení. Dlouhodobá agregovaná data odhalují trendy IAQ*, které můžete použít k určení, kdy spustit systém HVAC.


Údaje o kvalitě ovzduší mohou také systém HVAC přímo automatizovat. Ve studii publikované v časopisu Environmental Engineering and Management Journal vědci navrhli testovací místnost, kde senzory TVOC* spolu se senzory CO₂ automaticky ovládají, kdy bude spuštěn systém HVAC. Na konci experimentu vědci zjistili, že testovací místnost spotřebovala o 15 % méně energie zkrácením zbytečné doby chodu.


Tento experiment je příkladem ventilace řízené podle potřeby (DCV), která využívá hodnoty CO₂ k řízení rychlosti ventilace. Průzkum na norských školách také zjistil, že použití senzorů CO2 pro DCV (na rozdíl od ventilace s konstantním objemem vzduchu) snížilo spotřebu energie o 62 %.


Zatímco využití dat CO₂ pro ventilaci řízenou podle poptávky se stalo v průmyslu oblíbenou praxí, vidíme také velkou hodnotu při sledování TVOC a pevných částic a tato data začleňujeme do automatizace HVAC, abychom pomohli snižovat zbytečnou spotřebu energie a udržovat zdravý IAQ.


Například v situacích, kdy je znečištění vnějšími částicemi i vnitřní oxid uhličitý zvýšené, pouhé zvýšení ventilace bez řádné filtrace a čištění nasaje do budovy více pevných částic. Podobně, když jsou vysoké hladiny TVOC a nízké hladiny oxidu uhličitého uvnitř, systémy DCV založené na oxidu uhličitém nebudou správně ventilovat budovu a odstraňovat toxiny ve vzduchu. Zahrnutí monitorování částic a TVOC do vaší sítě může zajistit, že rychlost ventilace bude nejen účinná, ale také bude podporovat zdraví.


Investice do systému monitorování kvality ovzduší pro vaši budovu je skvělým začátkem, který vám pomůže ušetřit na nákladech a energii prostřednictvím vašeho HVAC systému. Kromě toho vám pomůže chránit zdraví a dopřeje pohodu vašim zaměstnancům i zákazníkům. Z dlouhodobého hlediska pomůže také zvýšit produktivitu a ziskovost kanceláře


Pokud uvažujete o zavedení monitorování kvality ovzduší ve vaší budově, promluvte si s naším týmem odborníků a dejte nám vědět!


NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA


*HVAC = Vytápění, ventilace a klimatizace

*IAQ = Kvalita vnitřního vzduchu

*TVOC = Těkavá organická látka9 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše